Hildén kompositioner

Tryck på små trianglar för År för att sortera i stigande eller fallande ordning.
Tryck på små trianglar för Komposition för att sortera  från A-Ö eller Ö-A.
Använd sökruta för att söka efter de rader som innehåller sökordet.

Verklista:

ÅrKomposition
ÅrKomposition
1981Tre Visioner (3 satser) saxofontrio (Sopransax, Altsax, Tenorsax)
1981Obvious Image saxofontrio (Sopransax, Altsax, Tenorsax)
1982Preludium och fugetta saxofontrio (Altsax, Tenorsax, Barytonsax)
1982Tre Intermezzi pianosolo
1983Romance violin och piano
1983Bagatell för 5 blåsare 2 horn och tre saxofoner
1984Fantastiska fantasier (3 satser) gitarr och violin
1984Preludier för piano (4 st) pianosolo
1984Nocturne pianosolo
1986Tabula rasa orgel, trumpet och stråkkvartett
1986Jubileums kantat, Glava kyrka 250 år kör, sopransolist, tvärflöjt, marimba, två trumpeter, piano och stråkar 1. Fanfar 2. Tacksägelse 3. Minneshymn 4. Koral 5. Kärlekens lov 6. Koral 7. Hymn för evigheten 8. Fanfar 9. Final
1986Till friheten solosång och piano
1986A game of seven 4 slagverkare, sopransax, sopransolist och piano
1989Partita över psalm 74 orgelsolo
1989Evangeliemotett: Mot penningar förrådde han Guds son Köracappella
1989Passacaglia orgelsolo
1989Magnificat kör acappella
1990Fuga in C7 orgelsolo
1990Evangeliemotett: Söken ära hos Gud kör acappella
1991Gloria (ingår senare i Lagbergsmässan) 16 stämmig kör acappella
1992Sorgmusik för stråkar stråkorkester
1992Helige Mikaels kampsång kör acappella
1992Jubilate deo kör-kanon
1992Symeons lovsång kör och klarinett
1992Crucifigatur kör och orgel
1993Kantat: Den heliga vägen, Karlstads stiftjubileum Kör, sopran-, alt- och bas-solist, 4 slagverkare, brasskvintett och stor orgel.1. kör: Öknen skall glädja sig 2. duett: Herrens härlighet 3. Koral: Himmelen rymmer dig inte
1994Hommage à Terry Reilly två orglar
1994Music for organ orgelsolo
1995Polyrytmic rondo orgelsolo
1995Polyrytmiskt postludium orgelsolo
1996Kyrie (ingår senare i Lagbergsmässan) kör a cappella
1996Riddle, refraction orgelsolo
1997Dance of joy orgelsolo
1997Twelve steps orgelsolo
1998Sanctus (ingår senare i Lagbergsmässan) kör a cappella
1999Mariamusik Orgelsolo
1999Edging I för två violiner
2000B-A-C-H mässa för orgel orgelsolo
2000Lilla körmässan gosskör och marimba
2000Kantat: Advent 2000 Sopransolist, kör, 2 slagverkare, basklarinett, fagott, två tromboner, stråkorkester, stor orgel 1. Ett nådens år 2. Riket som kommer 3. Vägröjaren 4. Marias lovsång
2001Rondo ad lib orgelsolo
2001Lagbergsmässan (Kyrie-Gloria-Credo-Sanctus-Agnus Dei) Kör a cappella
2002Edging II för två marimbor
2003Andens frukter sopransolist, violin och orgel
2003Meditation tvärflöjt, orgel, marimba och crotales
2003Prisa Herren, Processionssång kör a cappella
2004Circle of temprament tvärflöjt, marimba och orgel
2004Fantasia orgelsolo
2004Fader vår kör, gosskör, tvärflöjt, basklarinett och två marimbor
2004Pater Noster två marimbor
2004Fantasia for saxophones (sopransax, altsax, tenorsax, barytonsax)
2005Full midnatt orgelsolo
2005Lamento (till Sven Strömbergs begravning) Mezzosopran, orgel och trumpet/violin
2006Ritual Dancing orgelsolo
2007Fridlyst (Gudstjänstmusik) För församlingssång, solosång, barockorgel, violin, barytonsax och slagverk. 1. Introitus. 2. Arr av Härlig är jorden. 3. Bön. 4. Gloria. 5. Kyrie. 6. Meditation. 7. Sändning.
2008Orgelsymfoni nr 1 Orgelsolo 1.Scherzo 2. Meditation, 3. Ostinato, 4. Invocatione, 5. Toccata.
2008Två körsånger till fars begravning: 1.Stilla sörjer gården 2.Har du nån skog i din himmel o Gud? Kör a capella