Historik

Örgryte församling är en av Göteborgs 37 församlingar inom Svenska kyrkan. I församlingen finns Örgryte Nya kyrka, Örgryte gamla kyrka samt Skårs kyrka. Vi har haft glädjen att ha tillgång till aktiva kyrkomusiker och därmed ett rikt musikliv med många körer, allt ifrån barn- till vuxenkörer.

I Örgryte Nya kyrka blev Lars Hernqvist organist 1981 efter Lennart Svegelius. Under Lars ledning byggdes en aktiv musikverksamhet upp i kyrkan med körerna Örgryte Kammarkör, Örgryte Kyrkokör samt Örgryte flickkör. Dessutom fanns en blåsorkester och en stråkorkester.  1997 fick Lars organisttjänsten i Oscar Fredriks församling i Göteborg. Han tog då med sig alla sina körer och orkestrar dit.

Ungefär samtidigt var det oklart vad som skulle hända med Örgryte Nya kyrka. Man funderade ett tag faktiskt på att lägga hela kyrkan i malpåse, men så blev tack och lov inte fallet.  Församlingen inledde i stället ett samarbete med Göteborgs Universitet och Musikhögskolan där man letat efter en lämplig lokal att bygga en barockorgel i enligt konstens alla regler. Man ville återskapa en orgel som skulle låta så som den faktiskt en gång klingat på 1600-talet, och bygga den enligt gamla metoder som orglarna en gång byggdes under barocken.

Är du intresserad av att veta mer om hur det gick till att bygga och färdigställa den nya orgeln? Gå in på  http://www.konst.gu.se/GoArt/

En av de sista konserterna som Örgryte Kyrkokör och Örgryte Kammarkör framförde innan kyrkan byggdes om var att ”sjunga ut” den gamla orgeln. Dagen därpå kom byggjobbarna in i kyrkan för att börja riva ut orgeln. Det kändes lite vemodigt att sjunga den allra sista konserten med den gamla orgeln.

Medan ombyggnaden höll på hade körerna sina konserter i olika kyrkor runt om i Göteborg, till exempel i Vasakyrkan. De traditionella ”Sjung in Advent”- konserterna (tre till antalet varje första advent), ägde under två år i stället rum i Oscar Fredriks kyrka.

När ombyggnaden var klar hade man återskapat kyrkorummet så som det såg ut när kyrkan en gång invigdes. Den som är intresserad av att se hur kyrkans målningar såg ut kan gå till dörren under södra läktaren, mitt emot där Willisorgeln står. Ovanför dörren ser man hur originalmålningarna såg ut en gång.

Samarbetet med Universitetet resulterade alltså i att Örgryte Nya kyrka nu är ett av landets mest spännande orgelrum med barockorgeln på huvudläktaren och Willisorgeln på norra läktaren. Titta gärna in i vårt bildgalleri. För kyrkans körer är det naturligtvis mycket intressant att få vara med och sjunga i en så spännande musikalisk miljö. Orgeln invigdes 1999 på hösten.

Örgryte kyrkokör  är alltså den kör som startades hösten 1997 av Torbjörn Widfeldt som var vikarie på organisttjänsten i kyrkan under en termin. Vid första övningen den 24 september kom åtta körsångare och till högmässan på Alla Helgons dag hade antalet sångare vuxit till fjorton.

I januari 1998 kom Erland Hildén från Karlstads domkyrkoförsamling som ny organist till oss i Örgryte. Nu satte musiklivet igång med en väldig fart och kyrkokören har vuxit än mer i antal till att nu vara ungefär femtio medlemmar. Dessutom finns det en flick- och gosskör i kyrkan. Gosskören leds även den av Erland Hildén.

Under första terminen Erland ledde oss blev det ingen körresa, men efter det har vi rest till Karlstad och Budapest. Körresor

Under Erlands ledning har vi sjungit många verk i Örgryte Nya kyrka, till exempel en kantat av honom själv Lyssna här: Ett nådens år och allhelgonahelgen 2000 gjorde vi en konsert där både Willisorgeln och Barockorgeln användes. Barockorgelns resurser kom till användning i sista delen av konserten, då kören fick improvisera till ett diabildspel komponerat av en körmedlem.

Barockorgeln fick dock vila under några hektiska veckor i maj månad 2001, då samtliga körer i kyrkan under Erlands ledning tillsammans med solister och orkester satte upp Jesus Christ Superstar. En otrolig upplevelse med två slutsålda konserter!