Tidigare konserter

Klicka på raden för händelse för att se innehåll vid (<LÄS>).

ÅR 2014

2014, Sön 16 nov, kl 11.03, Utsändning P1, Hildén, Den Stora Gåtan <LÄS>
2014, Lör 1 nov, kl 18.00, Skårskyrkan, Hildén, Den Stora Gåtan
2014, Lör 25 okt, kl 15, Flemingbergs kyrka, Jesu Meine Freude
2014, Sön 16 feb, kl 15.30, Inspelning, Vater, Orgelmassage
2014, Sön 13 april, kl 18, Hildén, Den Stora Gåtan, Radioinspelning, Sänddatum 16 november 2014 kl 11 i P1

ÅR 2013

2013, Sön 29 sep, kl 18, Hildén ?, Gloria
2013, Sön 10 nov, kl 18, Vivaldi, Gloria, kl 19, Förklädd Gud (Ljudinspelning finns)
2013, Lör 21 dec, kl 17, Julkonsert SEB
2013, Sön 22 dec, kl 19.30, Julkonsert

ÅR 2012

2012, Lör 2 juni, Körkonsert (<LÄS>)
2012, Sön 3 juni, kl 11, GCC sjunger på högmässan i Göteborgs Domkyrka.
2012, Sön 3 juni, kl 18, GCC sjunger i Varbergs kyrka.
2012, Sön 11 Nov, kl 18, Brahms, Ein deutsches Requiem, (Ljudinspelning finns) (<LÄS>)

ÅR 2011

2011, Sön 10 apr, kl 19, Steiner, Crucifixtion
2011, Sön 2 okt, kl 18, Konsert, Aftonmusik (<LÄS>)
2011, Sön 27 nov, kl 18, Konsert
2011, Lör 10 dec kl 19, Bach, Juloratorium, Önk
2011, Sön 11 dec kl 17, Bach, Juloratorium, Annedalskyrkan
2011, Mån 19 dec, kl 19, Rongedal
2011, Tis 20 dec, kl 19, Rongedal

ÅR 2010

2010, Tor 29 april, kl 19, LLoyd-Webber, JCS (<LÄS>)
2010, Lör 9 okt, kl 18.30, Musik vid helgsmål (ej kör)
2010, Lör 6 nov, kl 18, Olson, Lars Jergen, Ett svenskt Requiem (<LÄS>)
2010, Sön 19 dec, kl 20, Rosenberg, Den Heliga Natten, Hildén, Adventskantat 2000 (<LÄS>)

ÅR 2009

2009, Fre 6 feb, kl ?, Händel, Messias, (Ljudinspelning finns)
2009, Sön 22 mars, Gloria, Radioutsändning ?
2009, Fre 10 april, kl 19, Johannespassionen (<LÄS>)
2009, Sön 8 nov, Olson, Lars Jergen, Requiem Op32 (<LÄS>)
2009, Sön 29 nov, kl 18, Sjung in Advent
2009, Sön 6 dec, kl 18, Händel Messias Del 1 och Halleluja -satsen, Till minne av Lennart Regnér sonen Lennart och föräldrar Aina och Gerorg (<LÄS>)
2009, Sön 20 dec kl 16 och kl 18, Julkonsert, sju körer

ÅR 2008

2008, Tor 6 mars, Bach, Johannespassionen, Oskar Fredrik ?
2008, Fre 21 mars, kl 19, (långfredag), Bach, Johannespassionen (prog finns) Utst Rune Ekre (<LÄS>)
2008, Sön 19 okt, kl 19, Chilcott, Bob, A little jazz-Mass.
2008, Sön 2 nov, kl 16 och kl 18, Chilcott, Hildén, Vierne, Jazzgrupp Gloria (2 mässor) (<LÄS>)
2008, Sön 21 dec, kl 15, Julkonsert, Flera körer (<LÄS>)
2008, Sön 21 dec, kl 19, Julkonsert, Flera körer

ÅR 2007

2007, Sön 1 april, kl 19, Max Reger, Kyrkokonsert, (prog finns) (Ljudinspelning finns) (<LÄS>)
2007, Lör 9 juni, kl 19, Konsert Bach, Söderman
2007, Sön 10 juni, kl 19, Konsert Island (<LÄS>)
2007, Sö 2 sept, kl 19, Orgel och körkonsert med Bach
2007, Fre 28-Sön 30 sep, Körläger Lyckebo
2007, Sön 18 nov, kl 18, Fauré, Requiem och Paulenc orgelkonsert

ÅR 2006

2006, Lör 18 mars, kl 18, Körkonsert, Hedvig Eleonoras kyrka (Ljudinspelning finns) (<LÄS>)
2006, Sön 19 mars, kl 11, Konsert, Slottskyrkan Stockholms slott
2006, Sön 21 maj, kl 19, Kör och Orgelkonsert (<LÄS>)
2006, Sön 8 okt, kl 18, Ramirez, Ariel, Missa Criolla, (Ljudinspelning finns)
2006, Sön 19 nov, kl 18, Mozart 250 -årskalas, Kröningsmässan, Linnéa Fredricsson (Ljudinspelning finns) (<LÄS>)

ÅR 2005

2005, Tor 6 jan, Bach, Juloratoriet kantat nr 6
2005, Sön 27 mars, Festhögmässa
2005, Sön 30 okt, kl 18, Mozart, Requiem (Ljudinspelning finns) (<LÄS>)
2005, Fre 16 dec, kl 19, Julkonsert (<LÄS>)

ÅR 2004

2004, Lör 25 sep, kl 18, Hildén-afton (prog finns) Se även Hildéns verklista blått blad baksidan 040923 (Ljudinspelning finns) (<LÄS>)
Spoiler title
2004, Sön 5 dec, kl x, Adventskonsert (prog finns)
2004, Lör 18 dec, kl 17, Bach, Juloratoriet I, III, VI, Erland Hildén dirigerar, Annedal. (Ljudinspelning finns)
2004, Sön 19 dec, kl 18, Bach, I, III, VI,Ulrike Heider dirigerar, Örgryte (Ljudinspelning finns)
2004, Fre 24 dec, kl 18, Julkonsert (<LÄS>)

ÅR 2003

2003, Sön 2 feb, kl 15, Orgelmatiné, Lasse Ryheden) (<LÄS>)
2003, Sö 18 maj, kl 19, Jazzbetonat (<LÄS>)
2003, Lör 30 aug, Körresa, Strömstad
2003, Lör 1 nov, kl 18, Konsert, Allhelogonamusik (<LÄS>)
2003, Sön 16 nov, kl 18, (Bethoven 6:a), Larsson, Lars-Erik, Förklädd Gud.(<LÄS>)

ÅR 2002

2002-04-28, Konsert inför resa till Estland, Tallin (<LÄS>)
2002-05-07, Körresa Tallin, Program, Konsertprogram (<LÄS>)
2002, Fre 1 feb, Orgelfest, Kamera: Lasse Ryheden
2002, Sön 19 maj, kl 19, Vårkonsert (<LÄS>)
2002, Sön 20 okt, kl 19, Hildén, Den Heliga Vägen. (Ljudinspelning finns)(<LÄS>)
2002, Sön 1 dec, kl 18, Caldara, Missa in G, (Ljudinspelning finns) (?)
2002, Sön 15 dec, kl 18, Bach, Juloratorium. (Ljudinspelning finns) (<LÄS>)

ÅR 2001

2001, Lör 12 maj och Sön 13 maj, kl 18, JCS (Ljudinspelning finns) (<LÄS>)
2001, 2 dec, kl 18, Adventskantat 2000, (Ljudinspelning finns) (<LÄS>)
2001, Tis 25 dec, kl 7, Julotta, Direkt SVT1, repris 10.00 i SVT2 (Ljudinspelning finns)

ÅR 2000

2000 Körresa Ungern, Budapest (<LÄS>)
2000, Sön 5 nov, kl 18, Musik i allhelgonatid (<LÄS>)
2000, Sön 10 dec, kl 18, Bach, kantat nr 61 Nun komm der Heiden Heiland, Uruppförande; Hildén, Advent 2000, (Ljudinspelning finns) (<LÄS>)

ÅR 1999

1999, Sö 17 okt, kl 18, Psalmsångskväll (<LÄS>)
1999, Sön 7 nov, kl 18, Schubert (<LÄS>)
1999, Sön 28 nov, kl 18 Konsert (<LÄS>)
Korister (<LÄS>)