Körinspelningar

Under årens lopp har ljudupptagningar gjorts på ett stort antal konserter. Även radioinspelningar gjorda.

2014, Lör 1 november, kl 18, Hildén, Den Stora Gåtan, Skårskyrkan
2014, Sön 13 april, kl 18, Hildén, Den Stora Gåtan, Radioinspelning, Sänddatum 2014, Sön 16 november, kl 11 i P1
2013, Sön 21 april, kl 11, Hildén ?, Missa Brevis, Direkt i P1
2013, Sön 10 nov, kl 18, Vivaldi, Gloria, kl 19, Förklädd Gud
2012, Sön 11 Nov, kl 18, Brahms, Ein deutsches Requiem
2009, Fre 6 feb, kl ?, Händel, Messias hallelujah-körsats
2007, Sön 1 april, kl 19, Reger, Kyrkokonsert
2007, Fre 6 april, kl 11, Reger, Direkt i P1
2007, Sön 8 apr, kl 11, Mozart, Direkt i P1 Missa brevis D-dur Kv 1954
2007, Sö 2 sept, kl 11, Bach, Jesu Meine Freude
2006, Lör 18-Sön 19 mars, Körresa, Slottskyrkan Stockholm
2006, Sön 8 okt, kl 18, Ramirez, Misa Criolla
2006, Sön 19 nov, kl 11, Mozart 250-årskalas, Kröningsmässan
2005, Sön 27 feb, kl 11, Messe Basse
2005, Sön 25 sep, kl 11, Pärt, Berlinermesse
2005, Sön 30 okt, kl 18, Mozart, Requiem
2004, Sön 22 feb, kl 11, Schubert, Missa in G
2004, Sön 11 april, kl 11, Rutter, Gloria
2004, Ons 19-Sön 23 maj, Körresa Tyskland, Mecklenburg-Vorpommern
2004, Lör 25 sep, kl 18, Hildén-afton, Se även Hildéns verklista
2004, Lör 18 dec, kl 17, Bach I, III, VI, Juloratoriet, Erland Hildén dirigerar, Annedal
2004, Sön 19 dec, kl 18, Bach I, III, VI, Juloratoriet, Ulrike Heider dirigerar, Örgryte nya kyrka
2003, Sön 20 apr, kl 11, Vivaldi, Gloria
2003, Sön 16 nov, kl 18, (Bethoven 6:a), Larsson, Förklädd Gud
2002, Sön 24 feb, kl 11, Fauré, Messe basse
2002, Sön 15 sep, kl 11, Caldara, Missa in G
2002, Sön 20 okt, kl 19, Hildén, Den Heliga Vägen
2002, Sön 15 dec, kl 18, Bach, Juloratorium
2001, Sön, 8 april, kl 11, Fauré, Messe Bass, Kyrkokonsert, Skårskören
2001, Lör 12 maj och Sön 13 maj, kl 18, Jesus Christ Superstar
2001, Lör 3 nov, kl 11, Fauré, Requiem
2001, 2 dec, kl 18, Hildén, Adventskantat 2000
2001, Tis 25 dec, kl 7, Julotta, Direkt SVT1, repris 10.00 i SVT2
2000, Sön 10 dec, kl 18, Bach, kantat nr 61, Nun komm der Heiden Heiland, Hildén, Advent 2000, Uruppförande
Världens Frälsare kom här.
Världens Frälsare kom här är psalmbokens äldsta psalm med titeln Veni Redemptor gentium, skriven på 300-talet av biskop Aurelius Ambrosius av Milano, som avled år 397. Texten översattes till tyska i Erfurt 1524 av Martin Luther, för Eyn Enchiridion. Källa Wikipedia.
1999, Lör 25 dec, kl 7, Julotta, Örgryte gamla, Direkt i P1