Översätt-Translate

Längst ner på alla sidor i sidfoten finns en ruta ”ÖVERSÄTT  med Bing” (Microsoft översättningsverktyg). Om du klickar på denna öppnar sig en flytande ram. Denna kan du med markören dra runt på sidan. Här kan du välja att få sidan översatt till 44 språk. Du väljer språk genom att öppna meny i ramen. Vill du återgå till svenska på sidan kryssar du bara bort den flytande ramen och svenska kommer tillbaka. Det är en maskinell översättning och vissa uttryck kan ibland se konstiga ut men det är en fantastisk möjlighet att kunna se allt på sidan översatt till olika språk. Texten nedan är översatt till engelska på detta vis.

 At the bottom of all pages in the footer there is a box ”translate with Bing” (Microsoft translation tools). If you click on this opens a floating frame. This cursor lets you drag around on the page. Here you can choose to have the page translated into 44 languages. You choose the language by opening the menu in the frame. Would you return to Swedish side tick you just remove the floating frame and Swedish will be back. It is a mechanical translation and some expressions can sometimes look strange but it is a great opportunity to be able to see everything on the page is translated into different languages. The text below is translated to English in this way.